CENÍK

Vrt o průměru 140 mm, pažení PVC 110 mm 800 Kč / 1 m
Vrt o průměru 152 mm, pažení PVC 110 mm 850 Kč / 1 m
Vrt o průměru 152 mm, pažení PVC 125 mm 900 Kč / 1 m
Vrt o průměru 140 mm, pažení PVC 90 mm  ("TUBEX") 1800 Kč / 1 m
Vrt o průměru 159 mm (ocelové odpažení povrchové vody v nesoudržných horninách) 1800 Kč / 1 m

Vrt o průměru 168 mm (ocelové odpažení povrchové vody v nesoudržných horninách)

 2000 Kč/ 1m

Doprava

zdarma
Vyhledání pramene zdarma
Zaskružení (doprava, vyhloubení, dodání skruží a poklopu,usazení skruží
60-100 cm pod terén dle lokality a zvoleného průměru skruží)
4500 - 8000 Kč
Hydrogeologický posudek 4000 Kč
Projektová dokumentace 2500 Kč

Cena vrtu zahrnuje:
·  vytyčení vhodného místa pro vrt
·  vyhloubení a vystrojení vrtu pažnicí s vhodným průměrem a s hygienickým atestem pro styk
 s pitnou vodou
·  vyčištění vrtu od sedimentu
·  orientační krátkodobou čerpací zkoušku
·  dopravu